ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

Προϋπόθεση

Κάθε εξ αποστάσεως πώληση προϊόντων στο ηλεκτρονικό εμπόριο από την Exerens srl , Via Vittorio Alfieri, 11 – 50121 Florence (Fi) και τον Πελάτη, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που πραγματοποιείται εντός του ίδιου του ηλεκτρονικού εμπορίου, διέπεται από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης (εφεξής « Όροι και Προϋποθέσεις »).

Οι Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται σε αλλαγές από την Exerens srl, δεδομένου ότι, στη σχέση με τον Πελάτη, οι κανόνες που προβλέπονται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που δημοσιεύονται από τον Πελάτη θα ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης .

Τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία αποτελούν ουσιαστικό και αναπόσπαστο μέρος του, μπορείτε να τα συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή από τον τομέα διαδικτύου Exerens.com :

1 – Πολιτική απορρήτου

2 – Έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής

3 – Συχνές ερωτήσεις

 

1. Ορισμοί

Οι όροι και οι φράσεις που παρατίθενται παρακάτω έχουν την έννοια που υποδεικνύεται παρακάτω, εννοείται ότι οι όροι που ορίζονται στον ενικό εννοείται ότι ορίζονται και στον πληθυντικό και αντίστροφα.

Reserved Area: περιοχή ηλεκτρονικού εμπορίου, που παρέχεται σε αποκλειστική χρήση στον Πελάτη, μέσω της οποίας ο ίδιος μπορεί, μετά τον έλεγχο ταυτότητας, να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες που διατίθενται από την Exerens srl.

Πελάτης: κάθε άτομο που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Καταναλωτής: κάθε φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο για σκοπούς που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική, εμπορική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα που ασκείται, με ηλικία μεγαλύτερη ή ίση των 18 ετών.

Ηλεκτρονικό εμπόριο: εικονικό κατάστημα προσβάσιμο μέσω της διεύθυνσης URL https://exerens.com/shop/ μέσω του οποίου είναι δυνατή η αγορά των Προϊόντων.

Προϊόντα: είδη που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο με σκοπό την πώλησή τους.

 

2. Αντικείμενο της Πώλησης και πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα

Οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν την ηλεκτρονική πώληση Προϊόντων από την Exerens srl στον Πελάτη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Προϊόντων παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσα σε κάθε φύλλο προϊόντος. Τα φύλλα προϊόντων περιέχουν επίσης οποιεσδήποτε πληροφορίες απαιτούνται από τη νομοθεσία σε σχέση με το ίδιο το Προϊόν. Ο Πελάτης, πριν προχωρήσει στην αγορά, υποχρεούται να διαβάσει τα φύλλα προϊόντων και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά.

Οι εικόνες των Προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση αναπαράγουν όσο πιο πιστά γίνεται τη συσκευασία τους. Ωστόσο, τέτοιες εικόνες μπορεί να μην ανταποκρίνονται απόλυτα στην πραγματικότητα, και για τεχνικούς λόγους.

Η Exerens srl διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται παραγγελίες που φαίνονται ανώμαλες σε σχέση με την ταυτότητα του πελάτη, την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή τη συχνότητα των αγορών, ενημερώνοντας τον πελάτη εάν είναι δυνατόν.

Η αγορά των προϊόντων που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να γίνει μόνο με την υπόθεση κατά την οποία τα Προϊόντα πρέπει να παραδοθούν εντός της ιταλικής επικράτειας.

Η προσφορά για ηλεκτρονική πώληση των Προϊόντων στο ηλεκτρονικό εμπόριο απευθύνεται αποκλειστικά στους καταναλωτές.

Εάν δεν είναι Καταναλωτής, καλούμε τον Πελάτη να απόσχει από την αγορά Προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Exerens srl διατηρεί το δικαίωμα να μην επεξεργάζεται παραγγελίες από άλλα υποκείμενα εκτός του Καταναλωτή ή σε καμία περίπτωση για παραγγελίες που δεν συμμορφώνονται με την εμπορική πολιτική της, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, δίνοντας επαρκή ειδοποίηση, εάν είναι δυνατόν.

 

3 . Εγγραφή και αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων

 

3.1 Εγγραφή

Εάν ο Πελάτης είναι ήδη εγγεγραμμένος, μπορεί να παραλείψει την ανάγνωση της επόμενης παραγράφου.

Για να αγοράσετε Προϊόντα που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι απαραίτητο να προχωρήσετε σε διαδικασία προηγούμενης εγγραφής, μέσω της οποίας ο Πελάτης πρέπει να αποδεχτεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Η διαδικασία εγγραφής είναι επίσης απαραίτητη για την αναγνώριση του Πελάτη.

Για να εγγραφεί, ο Πελάτης πρέπει να συμπληρώσει σωστά την κατάλληλη φόρμα εγγραφής, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που προσφέρονται κατά καιρούς, αναφέροντας τα στοιχεία του στα διάφορα πεδία και να τη στείλει στην Exerens srl . Ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει πλήρεις και αληθείς προσωπικές πληροφορίες.

Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία, δημιουργείται στη συνέχεια μια αποκλειστική δεσμευμένη περιοχή, η οποία παραχωρείται για χρήση από τον Πελάτη και είναι προσβάσιμη μέσω συγκεκριμένων διαπιστευτηρίων, εντός της οποίας μπορείτε να προχωρήσετε στην αγορά Προϊόντων, να δείτε τις αγορές σας, να διαχειριστείτε τη δική σας λίστα με τα οποία θέλετε, αποκτήστε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες και αλλάξτε τα διαπιστευτήριά σας.

 

3.2 Αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ο Πελάτης μπορεί να προχωρήσει στις εργασίες που στοχεύουν στην αγορά του επιθυμητού Προϊόντος.

Πριν προχωρήσει σε αυτές τις λειτουργίες, ο Πελάτης υποχρεούται να διαβάσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις – δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ρήτρες που διέπουν το δικαίωμα υπαναχώρησης (Άρθρο 8) – καθώς και να εκτυπώσει ένα έντυπο αντίγραφο και να το αποθηκεύσει σε ανθεκτικό μέσο που επιτρέπει στον Πελάτη να διατηρεί τις πληροφορίες που του απευθύνονται προσωπικά, ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές στο μέλλον για χρονικό διάστημα κατάλληλο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και που επιτρέπει την ταυτόσημη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών. Ο Πελάτης υποχρεούται επίσης να διατηρεί πάντα αντίγραφο, ακόμη και με τη διενέργεια εφεδρικών λειτουργιών.

Για να προχωρήσει στην αγορά προϊόντων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ο Πελάτης πρέπει να κάνει κλικ στο κουμπί « Προσθήκη στο καλάθι» στην κάρτα του Προϊόντος που σκοπεύει να αγοράσει και τέλος να συμπληρώσει τη φόρμα παραγγελίας σε ηλεκτρονική μορφή, αποστέλλοντας στην Exerens srl ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στη συνέχεια, θα ζητηθεί από τον Πελάτη, στη φόρμα, να υποδείξει τη διεύθυνση στην οποία σκοπεύει να παραλάβει το Προϊόν, τη διεύθυνση χρέωσης, το e-mail, το κινητό τηλέφωνο, τον φορολογικό κωδικό ή/και τον αριθμό ΦΠΑ και το μέσο πληρωμής.

Πριν προχωρήσει στη διαβίβαση της φόρμας παραγγελίας, ο Πελάτης υποχρεούται να εντοπίσει και να διορθώσει τυχόν σφάλματα κατά την εισαγωγή των δεδομένων που έχει καταχωρήσει, ελέγχοντας τα επιλεγμένα Προϊόντα.

Εάν τα δεδομένα δεν είναι συμβατά, μπορείτε να προχωρήσετε και να τα τροποποιήσετε απευθείας από την κάρτα. Ο Πελάτης έχει επίσης το βάρος να ελέγξει την τελική τιμή πώλησης πριν υποβάλει τη σχετική φόρμα παραγγελίας, εννοείται ότι η τιμή που θα εφαρμοστεί στο προϊόν θα είναι αυτή που αναγράφεται τη στιγμή της παραγγελίας από τον Πελάτη.

Μετά την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων με τον τρόπο που αναφέρεται εδώ, η πώληση θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη και η Exerens srl θα αναλάβει την εντολή αγοράς.

Περιστασιακά μπορεί να υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα ορισμένων Προϊόντων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Exerens srl αναλαμβάνει να ενημερώσει τον Πελάτη και να του προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ της αγοράς ενός αντικειμένου ίδιας φύσης με αυτό που δεν είναι διαθέσιμο ή της ακύρωσης της παραγγελίας. Εάν ο Πελάτης επιλέξει να ακυρώσει την παραγγελία, δεν επιβαρύνεται. Εάν η χρέωση έχει ήδη πραγματοποιηθεί, η Exerens srl προβαίνει στην αποζημίωση του Πελάτη εάν η παραγγελία δεν έχει ήδη αποσταλεί.

Ο τύπος των Προϊόντων που δημοσιεύονται και η διαθεσιμότητά τους ενδέχεται να διαφέρουν ανά πάσα στιγμή χωρίς να συνεπάγεται καμία ευθύνη της Exerens srl έναντι του Πελάτη.

Η Exerens srl δεν μπορεί να επεξεργάζεται εντολές αγοράς που παρουσιάζουν ελλιπή ή λανθασμένα δεδομένα ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των Προϊόντων.

 

4. Εγγυήσεις προϊόντων και νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης

Κάθε Προϊόν που πωλείται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου υπόκειται στη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης, που παρέχεται απευθείας από την Exerens srl , σύμφωνα με το νόμο.

Η νόμιμη εγγύηση πρέπει να βεβαιωθεί απευθείας από τον Πελάτη εντός 48 ωρών από την ανακάλυψη του ελαττώματος, στέλνοντας στην Exerens srl ένα e-mail στο info@exerens.com και μια συστημένη επιστολή με απόδειξη επιστροφής ή αντίστοιχη τεχνολογία (PEC), στο info @pec.exerens.it, υποδεικνύοντας το ελάττωμα που βρέθηκε. Για το λόγο αυτό, ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί την απόδειξη αγοράς του Προϊόντος.

Εκτός εάν αποδεικνύεται το αντίθετο, θεωρείται ότι η έλλειψη συμμόρφωσης που εμφανίζεται εντός 48 ωρών από την παράδοση του Προϊόντος υπάρχει ήδη εκείνη την ημερομηνία, εκτός εάν αυτή η υπόθεση δεν είναι συμβατή με τη φύση των αγαθών ή με τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης.

Αφού αναφέρει την έλλειψη συμμόρφωσης, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει από την Exerens srl της επιλογής του να αντικαταστήσει το αγαθό, χωρίς χρέωση. Η αντικατάσταση δεν δίνει το δικαίωμα, σε καμία περίπτωση, για διακοπή της πώλησης.

 

5. Τιμές

Οι τιμές των Προϊόντων και το σχετικό κόστος παράδοσης ενδέχεται να υπόκεινται σε ενημερώσεις και να θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν ΦΠΑ και θα εκφράζονται σε νόμισμα Ευρώ.

Οι τιμές των Προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και δασμών, αναγράφονται στο φύλλο προϊόντος.

Τα έξοδα αποστολής αναγράφονται στη φόρμα παραγγελίας.

Τα έξοδα αποστολής, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού κόστους που εμφανίζεται, επιβαρύνουν τον Πελάτη σε ένα πάγιο ποσό 5,00 € για κάθε παραγγελία (έως 10 κιλά) που θα παραδοθεί στην Ιταλία.

Οι τιμές που αναγράφονται στα φύλλα προϊόντων ισχύουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αγοράς.

Σε περίπτωση που η τιμή ενός Προϊόντος είναι μειωμένη και αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης ή/και η πλήρης τιμή αναφοράς, αυτή η ένδειξη πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται στην τιμή που συνήθως χρεώνεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τα έξοδα που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, απαραίτητα για την αγορά των Προϊόντων και τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου, επιβαρύνουν τον Πελάτη.

Τυχόν φόροι, δασμοί, δασμοί και άλλες επιβαρύνσεις που προβλέπονται από το Νόμο αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του Πελάτη και καταβάλλονται από αυτόν κατά την παράδοση των Προϊόντων.

 

6. Οροι πληρωμής

Ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή του οφειλόμενου τιμήματος με πιστωτική κάρτα, paypal ή οποιοδήποτε άλλο μέσο πληρωμής υποδεικνύεται.

Η Exerens srl διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να εφαρμόσει, ανά πάσα στιγμή, τα μέσα πληρωμής που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Πελάτης, εννοείται ότι θα ληφθούν υπόψη αυτά που δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας από τον Πελάτη χρησιμοποιήσιμος.

Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, η χρέωση του τιμήματος στον Πελάτη γίνεται μετά την επαλήθευση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και τη λήψη της εξουσιοδότησης χρέωσης από την εταιρεία που εκδίδει την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιεί ο Πελάτης.

Τα δεδομένα της πιστωτικής κάρτας, που αποστέλλονται κατά την εκτέλεση των εντολών, προστατεύονται και αποστέλλονται απευθείας στην τράπεζα που διαχειρίζεται τις πληρωμές. Η πληρωμή γίνεται απευθείας σε ασφαλή διακομιστή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της συναλλαγής.

 

7. Αποστολή και παράδοση των Προϊόντων

Η Exerens srl αναλαμβάνει να αποστείλει τα Προϊόντα εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της πώλησης.

Οι όροι παράδοσης που προβλέπονται εδώ πρέπει να θεωρούνται μη δεσμευτικοί, μη ουσιώδεις και απλώς παραγγελιακοί. Επομένως, η Exerens srl δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο για μη συμμόρφωση.

Η Exerens srl εγγυάται την αποστολή των Προϊόντων, από ταχυμεταφορές που επιλέγονται κατά καιρούς σύμφωνα με το αντικείμενο Προϊόν της παραγγελίας και τον τόπο προορισμού, στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον Πελάτη κατά τη στιγμή της εγγραφής ή σε διαφορετική διεύθυνση που υποδεικνύεται από το Πελάτης κατά την αποστολή της παραγγελίας.

Ο Πελάτης υποχρεούται να επαληθεύσει, κατά τη στιγμή της παράδοσης του Προϊόντος, ότι η συσκευασία ή/και η συσκευασία των Προϊόντων είναι άθικτη, δεν έχει υποστεί ζημιά, ούτε υγρή ή αλλοιωμένη με άλλο τρόπο, ακόμη και στα υλικά κλεισίματος.

Οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευασία ή τη συσκευασία των Προϊόντων πρέπει να εντοπιστεί αμέσως από τον Πελάτη με την τοποθέτηση μιας σημείωσης αποθεματικού ελέγχου επικολλημένη στην απόδειξη παράδοσης του courier, καθώς και να κοινοποιηθεί στην Exerens srl συμπληρώνοντας μια φόρμα που θα αποσταλεί για e-mail στο info@exerens.com ή στο PEC α info@pec.exerens.it .

Σε αντίθετη περίπτωση, και ειδικότερα, από τη στιγμή που το έγγραφο του ταχυμεταφορέα υπογραφεί χωρίς κανένα ελαφρυντικό, ο Πελάτης δεν μπορεί να εγείρει αντίρρηση σχετικά με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά αυτού που παραδόθηκε.

 

8. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση που έχει συναφθεί με την Exerens srl μέσω των Όρων και Προϋποθέσεων, χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία ποινή, εντός 14 ημερών, αρχής γενομένης από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης αποκτά φυσική κατοχή του Προϊόντος. Θα υπερισχύει η ημερομηνία που αναγράφεται στο έγγραφο παράδοσης του courier.

Το Προϊόν πρέπει να επιστραφεί άθικτο, σε κανονική φθορά. Το δικαίωμα υπαναχώρησης παύει να ισχύει όταν η Exerens srl διαπιστώσει:

α) Η έλλειψη της αρχικής εξωτερικής / εσωτερικής συσκευασίας.
β) Η έλλειψη αναπόσπαστων στοιχείων του προϊόντος.
γ) Χρήση του προϊόντος που να καθιστά αδύνατη την αποκατάσταση των συνθηκών που προϋπήρχαν της πώλησης.

Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τις μεθόδους και τους όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, δεν θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

Εξαιρείται επίσης το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με το άρθ. 47, παράγραφος I, ας. β), Κώδικας Καταναλωτή, με αναφορά σε παραγγελίες ή/και συμβάσεις που αφορούν, εν όλω ή εν μέρει, φάρμακα (OTC και SOP) και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί ο Πελάτης να στείλει την επικοινωνία σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης. Αυτή η επικοινωνία μπορεί επίσης να αποσταλεί μέσω e-mail στη διεύθυνση info@exerens.com , η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιβεβαιωθεί με συστημένη επιστολή με απόδειξη επιστροφής ή PEC στη διεύθυνση info@pec.exerens.it εντός των επόμενων 48 ωρών.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον Πελάτη, υποχρεούται να επιστρέψει τα Προϊόντα στην Exerens srl χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μέγιστης προθεσμίας των 14 εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της ειδοποίησης υπαναχώρησης. Επομένως, η προθεσμία τηρείται εάν ο Πελάτης στείλει πίσω τα Προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών που αρχίζει από την αποστολή της ειδοποίησης υπαναχώρησης.

Τα Προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

Farmoteca srl ℅ Exerens srl
Via Caravaggio 27
50028 – BARBERINO-TAVARNELLE (FI)

Η Exerens srl μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει αντίγραφο του εγγράφου που πιστοποιεί την αποστολή του προϊόντος από τον πελάτη.

Εάν ο Πελάτης υπαναχωρήσει από τη συμφωνία, όλες οι πληρωμές που έχει κάνει υπέρ θα επιστραφούν Exerens srl , συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την πιθανή επιλογή ενός τύπου παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τύπο τυπικής παράδοσης που προσφέρει Exerens srl ), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία Η Exerens srl ενημερώθηκε για την απόφαση να αποσυρθεί. Αυτές οι επιστροφές χρημάτων θα γίνουν χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Πελάτης έχει ρητά γνωστοποιήσει διαφορετικά στην Exerens srl . Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα χρειαστεί να επιβαρυνθεί με κανένα κόστος ως συνέπεια αυτής της αποζημίωσης.

Η επιστροφή χρημάτων μπορεί να ανασταλεί από την Exerens srl μέχρι την παραλαβή των Προϊόντων ή έως ότου ο Πελάτης αποδείξει ότι έχει επιστρέψει σωστά τα Προϊόντα.

Τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των Προϊόντων βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Πελάτη.

Το δικαίωμα αυτό μπορούν να το ασκήσουν μόνο οι καταναλωτές, επομένως όσοι πραγματοποιούν αγορές για σκοπούς που σχετίζονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή με την ένταξη στη σειρά του ΑΦΜ δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 

9. Πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα

Όσον αφορά τα Προϊόντα που πωλούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όλα τα περιεχόμενα που σχετίζονται με αυτά (κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, συνημμένα, φύλλα τεχνικών δεδομένων κ.λπ.) δεν πρέπει να νοούνται ως διαφημιστικό υλικό, αλλά ενημερωτικού χαρακτήρα, αποσκοπεί αποκλειστικά στο να φέρει τα χαρακτηριστικά των Προϊόντων στην προσοχή των Πελατών.

 

10. Εφαρμοστέο δίκαιο

Η πώληση που ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις διέπεται από την ιταλική νομοθεσία, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου υποχρεωτικού κανόνα που ισχύει στη χώρα διαμονής του Πελάτη.

 

11. Δικαιοδοσία

Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με την εγκυρότητα, την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή των Όρων και Προϋποθέσεων, το Δικαστήριο του τόπου κατοικίας ή κατοικίας του Πελάτη είναι αρμόδιο να αποφασίσει επί της ουσίας, εάν ο τελευταίος κατοικεί στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης δεν κατοικεί στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δικαστήριο της Φλωρεντίας είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίσει επί της ουσίας.

 

12. Ακυρότητα και αναποτελεσματικότητα ρητρών

Η ακυρότητα ή/και η ακυρότητα ή/και η αναποτελεσματικότητα μιας ή περισσότερων διατάξεων των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την ακυρότητα ή/και την ακυρότητα ή/και την αναποτελεσματικότητα των Όρων και Προϋποθέσεων.

 

13. Παράπονα

Για οποιοδήποτε παράπονο, επικοινωνήστε απευθείας με την Exerens srl , στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο. 15.

 

14. Απόρρητο

Ο Πελάτης πρέπει να διαβάσει την πολιτική απορρήτου στη σελίδα Πολιτική απορρήτου του ιστότοπου Exerens.com .

 

15. Διευθύνσεις επικοινωνίας

Είναι δυνατό να ζητήσετε πληροφορίες, να στείλετε επικοινωνίες ή να προωθήσετε παράπονα στην Exerens srl μέσω του ιστότοπου, μεταβαίνοντας και χρησιμοποιώντας τη φόρμα στη σελίδα επικοινωνίας ή γράφοντας στη διεύθυνση: Exerens srl – Via Vittorio Alfieri 11, 50121 – Florence (Fi) – E-mail: info @ exerens.com